nedjelja, 14 Februar 2021 16:13

Pridružujemo se međunarodnoj kampanji protiv rodno zasnovanog nasilja "One billion rising" i regionalnoj kampanji "Nisam tražila"

	  </div>
	  
		<div class=

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com