Oglasna tabla

ponedjeljak, 30 Maj 2022 16:20

Posjeta Visokom i Sarajevu u sklopu projekta "Lideri pomirenja"

U periodu od 17.5 do 21.5. naše učenice Elisa Gafić, Adna Tunović i Merima Kurtović učestvovale su u projektu "Lideri pomirenja" čije su aktivnosti sprovedene u Visokom.
 Učenice su učestvovale u različitim radionicama, posjetile su vjerske objekte u Visokom i u Sarajevu. 
Projekat “Lideri pomirenja” podržan je od strane USAID-ovog projekta PRO-Budućnost koji provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com