Oglasna tabla

Saradnja sa roditeljima

Saradnja sa porodicama naših učenika prioritetan je i svakodnevan zadatak naše Škole, a realizuje se u vidu:


-    Vijeća roditelja,


-    redovnih i vanrednih (individualnih) roditeljskih sastanaka,


-    prijema roditelja.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com