Saradnja sa roditeljima

Saradnja sa porodicama naših učenika prioritetan je i svakodnevan zadatak naše Škole, a realizuje se u vidu:


-    Vijeća roditelja,


-    redovnih i vanrednih (individualnih) roditeljskih sastanaka.

 

prijemroditeljanovi

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com