Oglasna tabla

Vijeće roditelja

U cilju njegovanja pozitivne atmosfere u našoj Školi, kojom dominira duh saradnje, razumijevanja i međusobnog uvažavanja svih učesnika: učenika, roditelja i staratelja, nastavnika i uprave Škole, kao osnove za izgradnju moderne i prije svega humane i demokratske škole, formirano je i Vijeće roditelja Srednje medicinske škole Mostar.


Vijeće roditelja je savjetodavno tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika naše Škole. Ustrojava se na početku školske godine. Vijeće roditelja sarađuje sa organima Skole, s Vijećem učenika te s drugim institucijama izvan škole po pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika.

 

Neki od zadataka Vijeća roditelja su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole, davanje mišljenja i prijedloga u vezi sa radnim vremenom škole, sa organizacijom izleta, ekskurzija, takmičenja, kulturnih manifestacija, zatim, u vezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje, u vezi s unaprijeđenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika, itd.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com