Farmaceutski tehničar

U okviru školovanja, učenici ovog zanimanja stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad u apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, te u kozmetičkoj industriji. Sve ovo je dopunjeno i obukom za primjenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehnika i postupaka koji se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lijekova i pomoćnih sredstava.

Farmaceutski tehničari obučavaju se da održavaju aparate, pribor i instrumente za izradu ljekovitih preparata, da mjere, pakuju i signiraju tipska pakovanja, da izvode farmaceutsko-tehnološke operacije pri izradi različitih oblika ljekovitih preparata, da vrše prijem i smještaj lijekova i ostalih farmaceutskih preparata, da pripremaju sirovine u industrijskim pogonima za izradu ljekovitih preparata, da vode farmaceutsku administraciju, itd.

I u svijetu i kod nas se očekuje porast potrebe za farmaceutima (kako srednje tako i visoke stručne spreme) zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A.OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI                                                               Nema izmjena

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

UKUPNO A:                                                                           19            17            14             11             61  

B: STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higjene i zdravstvene njege

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Bromatologija

-

-

2

-

2

17.

Farmaceutska tehnologija

-

-

2

2

4

18.

Farmaceutska hemija

-

-

3

3

6

19.

Analitička hemija

-

-

1

-

1

20.

Higijena

-

-

2

-

2

21.

Prva pomoć

-

-

1

-

1

22.

Klinička biohemija

-

-

-

2

2

23.

Farmakologija

-

-

-

3

3

24.

Farmakognozija

-

-

-

3

3

25.

Industrijska tehnologija

-

-

-

2

2

26.

Praktična nastava

 

a.Propedeutika

4

3

-

-

7

 

b.Osnovi higijene i zdr. njega

2

-

-

-

2

 

c.Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d.Analitička hemija

-

-

2

-

2

 

e.Bromatologija

-

-

1

-

1

 

f.farmaceutska tehnologija

-

-

3

3

6

 

g.Industrijska tehnologija

-

-

-

2

2

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

122

FAKULTATIVNA NASTAVA

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Strani jezik

1

1

1

1

4

               

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com