Oglasna tabla

Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povrijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, spriječavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i povreda. U dogovoru sa doktorom, realizuju razne postupke terapije primjenom: struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata), kako bi se spriječile trajne posljedice bolesti i ozljeda. Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vježbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima. Bolesnicima, a posebno djeci i omladini daje savjete o pravilnom kretanju i držanju tijela.

Vrlo važna osobina fizioterapeuta jeste strpljivost, jer se rezultati fizikalne terapije vide tek nakon marljivog i upornog rada sa pacijentom.

Nakon završetka srednje škole stiče se zvanje fizioterapeutski tehničar, a može se zaposliti u rehabilitacionim centrima, bolnicama, sportskim centrima, sportskim klubovima, itd.

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

A.OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bos.,srp.,hrv. jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

-

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                     19             17            14            11             61      

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi Higjene i zdravstvene njege

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Kineziologija

-

-

2

-

2

17.

Kineziterapija

-

-

2

2

4

18.

Njega i rehabilitiranje

-

-

2

-

2

19.

Fizikalna terapija

-

-

2

2

4

20.

Neuropsihijatrija

-

-

1

-

1

21.

Medicinska psihologija i pedagogija

-

-

1

-

1

22.

Interne bolesti

-

-

-

1

1

23.

Manuelna masaža

-

-

-

1

1

24.

Osnovi elektronike i medic. Aparati

-

-

-

1

1

25.

Urgentna medicina

-

-

-

2

2

26.

Gerijatrija

-

-

-

1

1

27.

Rehabilitiranje

     

3

3

28.

Praktična nastava

 

a.Njega bolesnika

4

3

-

-

7

 

b.Osnovi higijene i zdr. njega

2

-

-

-

2

 

c.Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d.Kineziterapija

-

-

2

2

4

 

e.Fizikalna terapija

-

-

3

2

5

 

f.Njega i rehabilitiranje

-

-

2

-

2

 

g.Rehabilitiranje

-

-

-

1

1

 

h.Osnovi elektronike i medic. Aparati

-

-

-

1

1

 

i.Manuelna masaža

-

-

-

1

1

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

122

F A K U L T A T I V N A   N A S T A V A

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Historija

2

-

-

-

2

               

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com