Medicinska sestra - tehničar

Medicinska sestra – tehničar je zanimanje koje podrazumijeva znanja i vještine neophodne u njegovanju i liječenju bolesnih ljudi, ali i u prevenciji i zaštiti zdravlja. Medicinske sestre – tehničari rade na području unaprijeđenja zdravlja, spriječavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Nakon srednje škole stiče se zvanje medicinska sestra - tehničar, a može se zaposliti na različita radna mjesta – od patronaže do jedinica intenzivne njege – nekad rade samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu doktorima. Najviše medicinskih sestara radi u bolnicama. One pomažu svojim pacijentima u ublažavanju, rješavanju i podnošenju problema koje imaju zbog bolesti, propisanih pretraga, načina liječenja, boravka u bolnici i odvajanja od porodice, nadgledaju pacijentovo stanje, sprovode određene medicinske postupke, daju upute, vode dokumentaciju i sl. Pored stručnih znanja i vještina, medicinska sestra mora da posjeduje pozitivne socijalne motive, a prvenstveno humanost i altruizam (stalna želja i potreba da se pomaže ljudima).

 

 

NASTAVNI PLAN

 

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

Sedmično časova

Ukupno časova

I

II

III

IV

  1. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

1.

Bosanski jezik i književnost

2

2

2

2

8

2.

Strani jezik

2

2

2

2

8

3.

Historija

2

2

-

-

4

4.

Sociologija

-

-

-

2

2

5.

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

8

6.

Demokratija i ljudska prava

-

 

2

-

2

PRIRODNO MATEMATIČKO-PODRUČJE

7.

Matematika

3

3

-

-

6

8.

Informatika

2

-

-

-

2

9.

Fizika

2

2

2

1

7

10.

Biologija

2

2

2

1

7

11.

Hemija

2

2

2

1

7

UKUPNO A:                                                                    19           17             14           11           61      

B. STRUČNI PREDMETI

12.

Latinski jezik

2

2

-

-

4

13.

Anatomija i fiziologija čovjeka

2

2

-

-

4

14.

Osnovi higjene i zdravstvene njege

2

1

-

-

3

15.

Mikrobiologija i parazitologija

-

2

-

-

2

16.

Socijalna medicina

-

-

1

-

1

17.

Interne bolesti

-

-

2

2

4

18.

Patologija

-

-

2

-

2

19.

Hirurgija

-

-

2

-

2

20.

Farmakologija

-

-

2

-

2

21.

Zarazne bolesti

-

-

2

-

2

22.

Ginekologija i akušerstvo

-

-

-

2

2

23.

Pedijatrija

-

-

-

2

2

24.

Psihologija i pedagogija

-

-

1

1

2

25.

Neuropsihijatrija

-

-

-

2

2

26.

Urgentna medicina

-

-

-

2

2

27.

Praktična nastava

 

a.Njega bolesnika

4

3

-

-

7

 

b.Osnovi higijene i zdr. njega

2

-

-

-

2

 

c.Mikrobiologija

-

2

-

-

2

 

d.Hirurgija

-

-

3

-

3

 

e.Interne bolesti

-

-

2

2

4

 

f.Urgentna medicina

-

-

-

2

2

 

g.Zarazne bolesti

-

-

-

2

2

 

h.Ginekologija i akušerstvo

-

-

-

2

2

 

i.Pedijatrija

-

-

-

1

1

UKUPNO B:

12

12

17

20

61

UKUPNO A +B:

31

29

31

31

FAKULTATIVNA NASTAVA

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

4

2.

Strani jezik

1

1

1

1

4

               

 

 

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR EU VET 3

 

Tabela 1: Nastavni plan za zanimanje

Porodica zanimanja: Zdravstvo

Zanimanje: Medicinski tehničar

Stepen:     IV

Grupa predmeta

Predmeti

Časovi po godini

I

II

III

IV

1. Općeobrazovni predmeti

1. Maternji jezik

2

2

2

2

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Matematika

2

2

   

4. Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

2

2

2

5. Informatika

2

     

6. Demokratija i ljudska prava

   

2

 
 

Total od 1

10

8

8

6

Procenat od 1

38,46%

30,77%

26,67%

20,00%

2. Općeobrazovni predmeti u funkciji struke

1. Fizika

2

2

   

2. Hemija

2

2

   

3. Biologija

2

2

   
 

Total od 2

6

6

0

0

Procenat od 2

23,08%

23,08%

0,00%

0,00%

 

Total od 1+2

16

14

8

6

Procenat od 1+2

61,54%

53,85%

26,67%

20,00%

3.Stručno - teorijski predmeti

1. Latinski jezik                                

2

     

2. Anatomija i fiziologija

2

2

   

3. Higijena sa zdravstvenim zastitom

2

     

4. Medicinska psihologija i pedagogija

 

2

   

5. Mikrobiologija

 

2

   

6. Biohemija

   

2

 

7. Interne bolesti

   

2

 

8. Hirurgija

   

2

 

9. Zarazne bolesti

   

2

 

10. Neuropsihijatrija

   

2

 

11. Farmakologija

   

2

 

12. Patologija

   

2

 

13. Pedijatrija

     

2

14. Ginekologija i akušerstvo

     

2

15. Urgentna medicina

     

2

16. Porodična medicina

     

2

17. Osnove preduzetništva

     

2

18. Izborni predmet

     

2

 

Total od 3

6

6

14

12

Procenat od 3

23,08%

23,08%

46,67%

40,00%

4. Praktična nastava

1. Praktična nastava

4

6

8

12

 

Procenat od 4

15,38%

23,08%

26,67%

40,00%

 

Total od 3+4

10,00

12,00

22,00

24,00

procenat od 3+4

38,46%

46,15%

73,33%

80,00%

Ukupno zanimanje ( 1+2+3+4 )

 

26

26

30

30

1.

Vjeronauka

1

1

1

1

2.

Historija

2

-

-

-

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com