Opće informacije

Srednja medicinska škola Mostar licima koja nemaju status redovnog učenika, onima koji nemaju završenu srednju školu, ili žele da ostvare viši stepen obrazovanja, promijene kvalifikaciju, pružamo mogućnost vanrednog obrazovanja. Oblici vanrednog obrazovanja su:

 

Prekvalifikacija - pruža mogućnost promjene obrazovnog profila poslije završene bilo koje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju.

 

Dokvalifikacija - pruža mogućnost promjene obrazovnog profila poslije završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.

 

Stručno osposobljavanje - sticanje stručne spreme (IV stepen) nakon završene osnovne škole.

 

U Srednjoj medicinskoj školi Mostar vanredno se mogu školovati polaznici koji su završili bilo koju četverogodišnju srednju školu, te polaznici koji su trenutno još uvijek polaznici neke srednje škole. Da bi se izvršila verifikacija (tj. utvrdila razlika predmeta), polaznik podnosi zahtjev i dostavlja potrebne dokumente.

Npr. ukoliko je učenik završio Srednju medicinsku školu – fizioterapeutski smjer, a želi se prekvalificirati za opći smjer (medicinska sestra-tehničar), on plaća upis i verifikaciju četiri razreda. Nakon toga izvršit će se verifikacija iz koje će polaznik vidjeti koji predmeti su priznati, a koje treba polagati. Na jednom ispitnom roku polaznik može maksimalno prijaviti predmete iz jednog razreda. Tek kada okonča jedan razred, onda prijavljuje predmete iz narednog razreda, na narednom roku. Ukoliko ne zadovolji na ispitu, polaznik se ocjenjuje ocjenom nedovoljan (1). Ispit može polagati u sljedećem roku uz ponovno plaćanje.

 

Za bilo koje zanimanje, obavezno se polaže Bosanski jezik i književnost, te dva stručna predmeta koje odabere kandidat.

 

Ispiti se prijavljuju od 1. do 10. u mjesecu u kojem je zakazan termin za ispite. Veoma je važno poštovati ovaj rok uplate zbog formiranja ispitnih komisija. Broj ispita u jednom roku je ograničen – pet (5).

 

Ispiti se polažu pred komisijom koju imenuje Nastavničko vijeće. U toku školske godine održavaju se u četiri (4) ispitna roka, i to:

- januarsko - februarski

- aprilski

- junski i

- avgustovski rok

 

Ispit se sastoji iz praktičnog, pismenog i usmenog dijela, u skladu sa nastavnim planom i programom.

 

Ako polaznik iz neopravdanih razloga odustane od bilo kog dijela ispita koji je započeo, smatra se da ispit nije položio.

 

Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok na web - stranici Srednje medicinske škole Mostar.

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com