Sekcije

 

Koordinator vannastavnih aktivnosti je prof. Nedžad Dedović.

 

 Naziv

 Voditelj

Sekcija stranih jezika

Đenita Hadžović

Haris Devedžić

Literarno - novinarska sekcija

Jasmin Macić

Dramsko - recitatorska sekcija

 Tanja Avdić

Biološko – ekološka sekcija

Jasmina Tanović-Avdić

Dženada Mehremić

Sportska sekcija

Mithad Mujan

Refik Islamović

Mladi hemičari

Madžida Muhibić

Ismeta Domazet

Mladi matematičari

Mirijam Demirović

Minela Kekić

Mladi fizičari

Armana Halilović

Aiša Čerkez

Historijska sekcija

Amna Sefo

Zumreta Marić


 

Sekcija prve pomoći

Almin Kaplan

Dženeta Pendić

Stomatološka sekcija

Nina Honđo

Sekcija "Školska i vršnjačka medijacija"

Šejla Isić

Kozmetološka sekcija

Selma Čolpa

Horska sekcija

Šejla Isić

Mithad Mujan

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com