Oglasna tabla

Sekcije

 

Koordinator vannastavnih aktivnosti je prof. Nihad Granulo.

 

 

 Naziv

 Voditelj

Sekcija stranih jezika

Đenita Hadžović

Senada Šahić

Nedžad Dedović

Sanja Škutor

Šejla Isić

Novinarsko - literarna sekcija

Lejla Juklo

Debatna sekcija

Vesna Milavić

Biološko – ekološka sekcija

Jasmina Tanović-Avdić

Dženada Mehremić

Sportska sekcija

Mithad Mujan

Refik Islamović

Mladi hemičari

Madžida Čolakhodžić

Ismeta Domazet

Mladi matematičari

Anđa Šarić

Historijska sekcija

Amna Sefo


 

Sekcija prve pomoći

Almin Kaplan

 

 

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com