Oglasna tabla

petak, 28 Oktobar 2022 09:28

Konferencija "Da rastemo u miru" u sklopu projekta PRO - Budućnost II

U periodu od 25.- 26. oktobra 2022. godine uz podršku Misije USAID - a  BiH, Chatolic  Relief Services ( CRS ) održana je Konferencija o mirovnom obrazovanju "Da rastemo u miru". Konferencija se organizira u skopu projekta PRO - Budućnost II i cilj je razmjena pozitivnih praksi programa Mirovnog obrazovanja koji se provodio u protekle dvije godine, te kreiranje preporuka za dalju promociju i održivost programa.
Konferenciji su prisustvovale prof. Zumreta Marić i pedagogica Sanita Rahić.

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com