Oglasna tabla

Redovni profesori


Tanja Avdić, Elvira Isaković-HrleJasmin Macić

Predmet: Bosanski jezik i književnost
 
 
Dženita Rizvanović i Nedžad Dedović 

Predmet: Engleski jezik

 

Sanja Škutor

Predmet: Latinski jezik

 

Đenita Hadžović i Šejla Isić

Predmet: Njemački jezik

 

Haris Devedžić

Predmet: Turski jezik

 

Amna Sefo
Predmet: Historija

 

Zumreta Marić
Predmet: Historija, Demokratija i ljudska prava


Nedim Kebo
Predmet: Demokratija i ljudska prava

 

Ragib Dizdar
Predmet: Demokratija i ljudska prava

 

 

Refik Islamović, Mithad Mujan 

Predmet: Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

Mirijam Demirović i Minela Kekić

Predmet: Matematika

 

Armana Halilović i Đenita Šemić

Predmet: Fizika

 

Meliha Krhan
Predmet: Informatika

 

Sanela Kreso
Predmeti: Opća hemija, Hemija, Klinička biohemija, Uvod u laboratorijski rad, Biohemija


Madžida Muhibić
Predmeti: Hemija, Analitička hemija, Bromatologija


Ismeta Domazet
Predmet: Analitička hemija, Opća hemija, Klinička biohemija

 

Dženada Mehremić

Predmet: Biologija

 

Jasmina Tanović - Avdić 
Predmet: Mikrobiologija, BiologijaJasmina Medar

Predmet: Mikrobiologija s epidemiologijom

Nihad Granulo
Predmet:  Vjeronauka


Dženeta Pendić
Predmet: Zdravstvena njega, Higijena i zdravstveni odgoj, Praktična nastava


Almin Kaplan
Predmeti: Higijena i zdravstveni odgoj, OHZNJ, Zdravstvena njega, Praktična nastava

 

Selma Čolpa 

Farmaceutska grupa predmeta:

Predmeti: Bromatologija, Farmaceutska hemija s farmakologijom, Farmaceutska tehnologija, Biohemija, Farmakologija, Analitička hemija

 

 

Nina Honđo

Stomatološka grupa predmeta:

Predmeti: Laboratorijska protetika - vježbe, Morfologija zuba


Sumeja Mumdžić Handžo 

Stomatološka grupa predmeta

 

Amela Idrizović
Predmet:  Medicinska psihologija i pedagogija

 

© 2013 Srednja medicinska škola - Mostar.
Design by grizovic.com